Born to Protect Cyber Security Challenge Indonesia
Audisi Malang,
Tanggal : Sabtu 21 Oktober 2017
Tempat : STIKI Malang, Jl. Tidar 100 Karangbesuki, Sukun, Malang
Pendaftaran : www.borntoprotect.id